user_mobilelogo

Napi evangélium

Támogatás

tamogatas

Bankszámlaszámunk:

11722003-20030267

Feliratkozás hírlevélre

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

 

Jézus Szíve Gitáros Énekkar

Minden hónap első szombatján az esti szentmisén (17-kor), valamint minden hónap a 17-én, az esti Kis Szent Teréz miséjén énekel.
Próba minden csütörtökön 19:30-21:00 a pllébánián.
Érd: Godányi Zoltán (tel: 362-01-42)

 

A Baross Gábor Telepi Plébánia Jézus Szíve Gitáros Énekkara tulajdonképpen nem is énekkar, én inkább éneklő közösségnek nevezném. Egy csapatnak, amely Jézus köré gyűlik és tagjainak közös "önkifejező" nyelve, ami a szívükből szól, a könnyűzene.

Amikor 1981-ben - bátyáim biztatására - csatlakoztam a Baross Gábor telepi egyházközségben működő ifjúsági közösséghez, új élményt jelentett számomra az a szeretet, amely fogadott, hogy végre érezhettem, hogy az én személyem is fontos mások számára. Akkoriban nemcsak ez a szentírás-olvasó, imádkozó, közös programokat szervező kisközösségi forma volt újdonság a magyar egyházban, hanem a havonta ismétlődő, gitáros énekekkel kísért ifjúsági mise is. Utóbbinak - Arató Miklós atyának köszönhetően - különleges sajátossága volt, hogy a fiatalok tevékenyen részt vehettek alakításában, s nem csak a prédikáció helyén megtartott "dialógus"-okhoz való hozzászólással, hanem saját szavakkal megfogalmazott lelkiismeretvizsgálattal, közös könyörgésekkel és áldozás utáni hálaadással, sőt, a mise alaptémájának kiötlésével is. Ezekre a misékre az ifjúsági közösség tagjai egy szívvel készültek és együtt is vettek részt rajtuk, mind odaállva az oltár mellé a "házi énekkar"-ba, amit senki sem nevezett énekkarnak, csak teljes természetességgel együtt énekeltünk az Úrnak.

Idővel persze sokat változott az egész ország (és benne az Egyház) élete, új plébános atyák kerültek az egyházközség élére, a hajdani közösségi tagok megházasodtak és családot alapítottak, elköltöztek vagy papi, szerzetesi hivatást választottak, az ifjúsági közösség újabb és újabb generációi növekedtek bölcsességben és hitben, szeretetben, sokszor új utakat és új formákat találva az Egyházközség életének alakítására.

Néhány év után rám maradt az "éneklés" vezetése és bár az éneklés az idők során különvált a közösségek mindennapi életétől, mindig volt néhány fiatal - vagy egy-egy közösségi csoport - az egyházközségben, akinek a szívéből szóltak ezek a dalok, akikkel együtt énekeltünk nem csak miséken, hanem karácsonyi és egyéb műsorok alkalmával, közös keresztútjáráskor, nyári sátras kirándulásokon is. Templomunkban elénekeltük Sillye Jenő Keresztútját, "Kristályóriás", "Jöjj, Lángoló!" és "Jézus anyja, Mária" c. műveit, Király Péter "Kezetekbe tüzet kaptatok" c. művének rövidített változatát, valamint 6 saját oratóriumot ill. dalciklust, köztük egy misét és egy keresztutat; az évenkénti nagyböjti közösen énekelt keresztutunk már több éve hagyománynak tekinthető. Dalaink a legkülönbözőbb forrásból származnak: Sillye Jenő, Borka Zsolt, Dax, a Testvérek együttes (és még sok-sok más szerző) dalai mellett megtalálhatók köztük a karizmatikus mozgalom hazai és külföldi dalai, Taizé-i énekek és persze jó néhány saját szerzemény is.

Jelenleg is hetente összejövünk énekpróbára azon igyekezve, hogy ez a kis csapat közös lelkiséget alakíthasson ki. Nem csak a misékre készülünk, hanem dalainkkal hétről hétre megpróbáljuk lélekben követni az egyházi év ünnepeit, időszakait, a magunk módján mind jobban kapcsolódva Krisztus Titokzatos Testéhez. Egy ilyen éneklő közösség Jézus meghívására hármas küldetést teljesít: a dalok által egyrészt a maga sajátos módján imádkozik, megszentelve mindennapjait és lélekben hordozva embertársait, másrészt a liturgia, a szentmise szebbé tételével dicsőíti Urát és szolgálja a többi hívő minél mélyebb áhitatát, szívük felemelését Istenhez, harmadrészt pedig kiállásával és örömteli énekével tanúságot tesz az Úrról, buzdítva a többieket is a Jézusban való élet mind buzgóbb megvalósítására. E hármas küldetésnek Urunk akarata szerinti teljesítése a célja a mi énekkarunknak is, elsősorban a lelkiekre helyezve a hangsúlyt: ez nem művészeti akadémia, hanem Krisztus Titokzatos Testének egyik része, ahol a zene szépsége a lelki tartalmat szolgálja.

Az énekpróbák nyitottak, bárkit szívesen látunk, aki ezekért a magasztos célokért szívesen válik Jézus eszközévé, vagy csak egyszerűen ezen az úton keresi Istenét.

Az énekkar minden hónap első szombatján du. 5 órakor és minden hónap 17-én este a Teréz-miséken énekel.


Szeretettel

Godányi Zoltán

 

 

 

A FÉK (Fiatalok Énekes Könyve) dalai átdolgozva egy könnyen kezelhető interaktív formában.
Innen letöltheted a becsomagolt változatát, innen pedig Word dokumentum formátumban.

"Szent vagy Uram..." A teljes népénektár diaképre feldolgozva. Letöltés

"Éneklő Egyház" A könyv teljes énektára diaképre feldolgozva. Letöltés

"Áldjad én lelkem az Urat!" Válogatás a Katolikus Karizmatikus Megújulás dalaiból. Az úgynevezett 'Sárga könyv' diafeldolgozása. Ifjúsági, gitáros énekek. Letöltés

A ''Sárga könyv'' dalai átdolgozva egy könnyen kezelhető interaktív formában. A "Sárga könyv" dalai
Innen letöltheted a becsomagolt változatát. Letöltés

250 gitáros ének szövege akkordozva Word formátumban. Letöltés

"Énekelj az Úrnak!" Pannonhalmán, 1993-ban megjelentetett ifjúsági, gitáros énekeskönyv diaanyaga. Az úgynevezett 'Kék könyv'. Letöltés

Hasznos leírás, hogy miként nyomtassuk ki a diaképeket, és egy üres diaoldal az új énekek számára. Itt elolvashatod vagy letöltheted