user_mobilelogo

Napi evangélium

Támogatás

tamogatas

Bankszámlaszámunk:

11722003-20030267

Feliratkozás hírlevélre

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

 

2020. szeptember 13-20. – ez a dátuma a következő, 52. Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszusnak (NEK), amit Magyarországon fognak rendezni.

Kedves Testvéreim!

Mint a képviselőtestület evangelizációs csoportjának tagja, szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek.

A Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus, ahogy az elnevezésben is szerepel, egy világméretű, a római katolikus egyház által rendezett eseménysorozat, amelynek célja az Oltáriszentség megismerésének és tiszteletének elmélyítése. Négy évenként, és mindig más helyszínen rendezik, amelyre központi előadásokkal, sok közös imával és szentségimádással készülnek, illetve vesznek részt a hívők.


Az előző Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus, amit Magyarország, illetve Budapest rendezett, 1938-ban volt. Az ország és a világ egy nagy háború előtt állt, és időt kapott, hogy imádkozzon és ünnepelje az Oltáriszentséget, egy szívvel énekelve az akkori himnuszt: „Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat…” Az országalapító Szent István királyunk halálának 900. évfordulójára, Serédi Jusztinián hercegprímás szorgalmazta a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus megrendezését. Kegyelmi idő volt, a háború előtt,…ajándék.

Most is hasonló időket élünk, a világ változások előtt áll, és mi időt kaptunk ajándékba, hogy elmélyíteni hitünket, imádkozni és megtérni, hogy hazánkban és a világon egyre jobban megismerjék Jézus önmagát odaadó szeretetét és örömét az Oltáriszentségben. A mostani Kongresszus jelmondata:

 

„Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt 87,7)


Három évet kaptunk a Kongresszusra való felkészüléshez, melyre a következő kitűzött feladatok segítenek:

  • az első évben az egyéni keresztény életünk megerősítésére való törekvés a feladatunk,
  • a második évben a keresztény életünk közösségben való megerősítését és ennek az örömnek a felismerését kaptuk iránymutatásnak,
  • a harmadik év feladata pedig, mindnyájunk számára a misszió a világ felé.

 

A  felkészülési időben igyekszünk majd az evangelizációs csoporttal és Gábor atyával lelki útmutatókat, támpontokat adni, programokkal, gyakoribb közös imádság szervezésével (szentségimádás, rózsafüzér…stb.) programok ajánlásával.
A honlapunkról már megnyitható a Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus (NEK) honlapja is, ahol a Kongresszus előkészületeiről, programjairól lehet olvasni, illetve a templom előterében található hirdetőtáblán is elhelyezünk majd néhány fontos információt a Kongresszussal kapcsolatban.

 

Az első ilyen lelki útjelző, amivel szeretnénk a felkészülést segíteni, hogy ebben a hónapban, különösen ajánljuk a rózsafüzér imádkozását a családokban, és itt, a templomi közösségben. Égi Édesanyánk tud a legjobban elvezetni minket az ő szent fiához Jézushoz, hiszen mint „Krisztus hordozó” élő szentségtartóként hordozta testében drága Jézusát.

Hiszem, hogy mindannyiunk életében fontos szerepet játszik az Ő személye, az enyémben különösen. Ha kezembe veszem a rózsafüzért, a nagymamám jut eszembe, aki megtanította imádkozni, vagy itt van az édesanyám, akinek ma, Rózsafüzér Királynőjének az ünnepén van a születésnapja. A szüleim, akik Máriaremetén kötötték össze az életüket, hogy ott kereszteltek meg engem is, és ahol a férjem később azért imádkozott, hogy megtalálja leendő házastársát. A házasságunk, amelyet Sarlós Boldogasszonykor ünneplünk, és a névnapom, ami Havas Boldogasszonykor van.
Szeretnék pár sort idézni abból a levélből is, amit Shvoy Lajos püspök atya (aki a barossi templomot is felszentelte) írt az édesanyámnak, aki akkor még kislány volt, 1955. szeptember 12-én, Mária neve napjának ünnepén: „Szeressétek és kérjétek az ő (X. Piusz pápa) oltalmát, hogy a szentségi Úr Jézus lakjék a katolikus gyermekek szívében és segítse őket szent életre, s a jó Isten, a mennyei Atya iránti szeretetre.” (X. Piusz pápa rendelte el a gyermekek korai áldozását, és sürgette a gyakori, lehetőleg naponkénti szentáldozást.)

Befejezésül hadd ajánljam október 7-én, a mai napon, a lepantói győzelem emlékére, Rózsafüzér Királynőjének ünnepén, hogy csatlakozzunk legalább egy tized rózsafüzér elimádkozásával, szívvel-lélekkel lengyel katolikus testvéreink imádságához, akik püspökeik felhívására, rózsafüzért imádkoznak a lengyel határok mentén, a Keresztény Európáért és benne Lengyelországért.

Kedves Testvéreim!
Kérlek benneteket, hogy Mária Országaként, Magyarok Nagyasszonya előestéjén, imádkozzunk mi is, szeretett hazánkért, Magyarországért és vezetőiért, hogy oltalmazzon minket Égi Édesanyánk.

Magyarok Nagyasszonya könyörögj értünk!
 

Szeretettel:
Godányi Kriszti

Budapest, 2017. október 7.